KLIIMA & LOODUSVÖÖNDID
  
Kliima erinevused Maal


Kas lapsed, kes elavad ekvaatoril, saavad uisutada talvel
külmunud jõe jääl?

Kas lapsed, kes elavad põhjas, saavad suvel supelda
oma tiigis?

Maa liigub pidevalt. Ta pöörleb ümber kujutletava telje. Maakera pöörlemine põhjustab öö ja päeva vaheldumist 24 tunni jooksul. Samal ajal tiirleb Maa ümber Päikese. Aastaaegade vaheldumine ongi põhjustatud Maa tiirlemisest ja sellest, et Maa telg on 23 kraadi võrra kaldu orbiidi suhtes. Üks tiir kestab ühe aasta (365 ja 1/4 päeva).

Missugused jooned on gloobusel?

Paralleelid ehk rööbikud - kujutletavad ringjooned, mis kulgevad ida-läänesuunaliselt paralleelselt ekvaatoriga
Ekvaator - maakera poolitav joon, mis asub võrdsel kaugusel nii põhja kui ka lõunapoolusest
Meridiaanid - kujutletavad jooned, mis ühendavad maakeral kohti, kus keskpäev on ühel ja samal ajal. Nad ühendavad põhja- ja lõunapoolust, ning kulgevad seetõttu põhja-lõuna suunas.
Nullmeridiaan - algmeridiaan, mis kulgeb ühelt pooluselt teisele ja läbib Greenwichi Observatooriumi, mis asub Suurbritannia saarel.
Kaljukitse pöörijoon ja Vähi pöörijoon - need on põhjapoolsem ja lõunapoolsem koht planeedil Maa, kus Päike on seniidis üks kord aastas - kesksuvel ja kesktalvel.

Temperatuuri mõõtmised

 • maksimumtemperatuur on kõige kõrgem temperatuur, mis on mõõdetud eelneva 24 jooksul
 • miinimumtemperatuur on madalaim temperatuur, mis on mõõdetud eelneva 24 tunni jooksul
 • momenditemperatuur on temperatuur mõõtmishetkel

Praktilised harjutused:

1. Õppida kasutama GLOBE koolide poolt kogutud andmeid temperatuuride kohta
2.
a) Kui koolil on andmeid saadetud (kool on GLOBE kool), siis tuleb õppida leidma neid GLOBE koduleheküljelt;
b) Kui koolil ei ole oma andmeid, siis kasutage mõne teise kooli (nt. kooli ZS Vrane nad Vltavou) mõõtmistulemusi.

Töö käik:

 1. "ENTER the GLOBE lehekülg"
 2. "Globe Data" -" Maps and Graphs"
 3. "Globe Graphs"
 4. "Czech Republic" - "GO"
 5. "ZS Vrane nad Vltavou"
 6. "Graph"
 7. Sisesta kuupäevad, millisest ajavahemikust soovid andmeid
 8. Muuda "Dataset" näiteks: "Monthly students data" -" Mean Temperature" - "REDRAW"
 9. Salvesta protokolli: vajuta hiire paremat klhvi ja "save picture" või "copy" ja "insert"
 10. Lisa samale graafikule veel teinegi kool: "Other options" - "Add or change schools" - "GO"
 11. Uuesti: muuda riik, vali kool ja "Add school and make a graph". Vali sama periood ja sama ajavahemik - "REDRAW"

Hüpoteesid:

Selgitada GLOBE andmetele tuginedes:

Millistes piirkondades on Maal
aastaringselt külm ilm?

Millistes piirkondades on Maal
aastaringselt soe ilm?

Kus on Maal eeldatavasti aastaringselt mõõdukas ilm?


Õppeülesanne:

Vastavalt õpetaja soovitusele leia kolm kooli GLOBE koduleheküljelt, üks kool igast soojusvööndist.
Soovitatavad koolid:
- külmvöö: Suomussalmen Lukio, Ammanssari, FI
- parasvöö: ZS Vrane nad Vltavou, CZ
- palavvöö: CEG Avrankou, Avrankou, BJ

Koosta 2 graafikut:

 1. suvekuude (juuni- august) keskmised temperatuurid kolmes erinevas koolis
 2. talvekuude (detsember- veebruar) keskmised temperatuurid kolmes erinevas koolis

Otsusta, kas sinu poolt püstitatud hüpotees on õige vői vale?
Töö käik:
 1. Sisene "GLOBE kodulehele"
 2. "Globe Partners" - "Schools"
 3. Vali esimene kool (BJ) - "Start Search" - choose the school - "Graph"
 4. "Other Options" - "Add or change the school" - "GO"
 5. Vali teine kool (CZ) - "GO" - choose the school
 6. "Add school and make a graph"
 7. "Other Options" - "Add or change the school" - "GO"
 8. Vali kolmas kool (FI) - "GO" - choose the school
 9. "Add school and make a graph"
 10. Sisesta periood: suvi 2002-06-01 kuni 2002-08-31 ja "Meam Temperature (Monthly Average)" - "REDRAW"
 11. Lisa leitud koolid samale graafikule: "Other options" - "Add or change schools" - "GO"
 12. Kopeeri graafik protokollilehele
 13. Sisesta periood: talv 2001-12-01 kuni 2002-02-28 ja "Meam Temperature (Monthly Average)" - "REDRAW"
 14. Kopeeri graafik protokollilehele

Tulemus:

Said 2 graafikut koos legendidega.

Kokkuvõte:

Vasta, kas sinu hüpoteesid leidsid kinnitust ja põhjenda oma lausetega, miks see nii on.