INIMMÕJU
  
Kas osoonisisaldus maalähedases atmosfääris sõltub temperatuurist ja pilvede hulgast?

Osoon (O3) tekib atmosfääris molekulaarse hapniku (O2) ja hapnikuradikaali (O) reaktsioonil. Hapnikuradikaal tekib atmosfääris ultraviolettkiirguse toimel hapnikust O2, aga ka lämmastikoksiididest NOX ja mittetäielikult põlenud süsinikuühenditest. Viimastele annavad lisa autode ja tehaste heitgaasidest. Osooni on atmosfääris väga vähesel hulgal ja tema osakaal muutub eri kõrgustel maapinnast. Sõltuvalt mõjust biosfäärile võib täiesti eraldi vaadelda stratosfääris leiduvat osooni ja maapinnalähedast osooni. Stratosfääri osoonikiht asub umbes 15-50 kilomeetri kõrgusel, peamine osa sellest 20-25 km vahel, ta neelab tunduva osa päikese ultraviolettkiirgusest. Maapinna lähedal on osoon tugeva oksüdeeriva toime tõttu biosfäärile hoopis kahjulik. Ta võib kahjustada nii loomseid kui ka taimseid organisme. Inimestele tekitab maapinnalähedane osoon peale bioloogilise toime ka materiaalset kahju, soodustades metalli, betooni ja kivi lagunemist. Osoonihulka õhus määratakse mitmete erinevate füüsikalis-keemiliste meetoditega.
Osoonihulka atmosfääris mõõdetakse eri kõrguste juures erinevate ühikutega. Maapinnalähedase osooni sisaldust esitatakse ppb või mg/m3, stratosfääri osooni aga Dobsoni ühikutes või protsendilises kõrvalekaldes pikaajalisest keskmisest.

Täiendavaks lugemiseks http://ael.physic.ut.ee/globe/ vasakpoolses menüüs "Õppematerjalid", teema "Ülevaade atmosfääri globaalprobleemidest" (Kalju Eerme).

Harjutusülesanne:

 1. Otsi Globe veebilehekülgedelt üks kool Tšehhi Vabariigis, mis teeb meteoroloogilisi mõõtmisi.
 2. Koosta graafik ühe vabalt valitud suuruse muutumise kohta (päevane temperatuur, maksimaalne temperatuur, sademed, niiskus jne)
 3. Koosta joonis kahe suuruse muutumise kohta - näiteks maksimaalne temperatuur ja niiskus.
 4. Otsi GLOBE veebilehekülgedelt selline kool, kus mõõdetakse osoonisisaldust maalähedases atmosfääris. Soovitatud koolid, mis tegelevad maapinna osooni mõõtmisega:
  Zakladni Skola - Ekolog. Praktikum, Jicin, CZ
  CAG Ceske Budejovice, Ceske Budejovice, CZ
  Gymnazium, Kadan, CZ
  Zakladni Skola, Vitkov, CZ
  Zakladni Skola, Frydek-Mistek, Liskovec, CZ

Hüpoteesid:

 • Minu arvates maapinnalähedase õhu osoonisisaldus sõltub/ei sõltu temperatuurist ja pilvkattest. Vali sobiv variant. Miks?
 • Kui sõltub, siis kõrgema temperatuuriga muutub maapinna lähedal osoonisisaldus ..............................
  Miks?

Detailsem ülesanne:

Otsi GLOBE veebilehekülgedelt üles üks kool, mis mõõdab õhu osoonisisaldust. Koosta joonis ühe aasta kohta õhu osoonisisalduse ja temperatuuri mõõtmistest. Uuri jooniselt, kas nende vahel on seos või mitte. Kui on, siis selgita seda seost.

Tulemus:

Koosta graafik ja suuline kokkuvõte.

Järeldus:

Hüpoteesi kinnitus/ümberlükkamine. Arutada, miks?

Lisaülesanded:

Ülesanne 2 (laiendatud): Kas osooni hulk õhus maapinna lähedal sõltub sademete hulgast?
Ülesanne 3 (laiendatud): Kas osooni hulk õhus maapinna lähedal sõltub tuule suunast?
Ülesanne 4 (laiendatud): Kuidas mõjutab suhteline õhuniiskus maapinnalähedase õhu osoonisisaldust?
Ülesanne 5 (laiendatud): Linna plaani või kaardi abil otsi linnas kohti, kus eeldatavalt peaks olema kõrgeimad ja madalaimad maapinnalähedase osooni kontsentratsioonid.

Koosta uued graafikud ja proovi leida veel seoseid maapinnalähedase õhu osoonisisalduse ja pilvisuse, suhtelise õhuniiskuse ning tuule suuna vahel.