VESI
  

vee temperatuur jões

Uuri vee temperatuuri erinevates kohtades alates jõe algusest ehk lättest kuni suudmeni.

Vähem kui 1% maailma veest on mandrialadel voolav vesi. Sellest hoolimata elavad paljud organismid sellel väikesel biosfääri osal. Voolav vesi annab pidevalt neile hapnikku, süsihappegaasi ja toitaineid. Mõned organismid elavad ülemjooksul, teised eelistavad alamjooksu, sest elutingimused vees sõltuvad jõe lätte kaugusest ja on väga erinevad. Vee temperatuur mõjutab taimi ja loomi otseselt aga lisaks ka kaudselt, kuna vee temperatuur ja vees lahustunud hapniku kontsentratsioon  on omavahel tihedalt seotud. Enamike veeloomade veri rikastub hapnikuga lõpuste kaudu ja seetõttu on vees elavad elusorganismid sõltuvuses vee hapnikutasemest. Seepärast peaksidki sa uurima vee temperatuuri muutumist  jõgedes

Prakiline ülesanne:

 1. Praktilised mõõtmised: Kasuta GLOBE PROTOKOLLE
 2. Andmeotsing: Otsi kahe kooli andmed jõevee kohta ja selgita nende põhjal välja:
  • minimaalne ja maksimaalne vee temperatuur igal aastal 
  • minimaalne ja maksimaalne vee läbipaistvus igal aastal 
  • minimaalne ja maksimaalne vee pH igal aastal 
  • minimaalne ja maksimaalne vee elektrijuhtivus igal aastal 
 • Tee vastavad graafikud

Hüpoteesid:

 • Vee temperatuur jões on ühesugune nii ülemjooksul kui alamjooksul.

Detailsem ülesanne:

1. osa:

 • Kasuta GLOBE andmeid.
 • Leia koolid, mis teevad mõõtmisi samade jõgede ääres.
  Soovitame kasutada järgmiste koolide andmeid:
  Gymnazium Kadan CZ -  Ohre jõgi
  Zakladni Skola Postoloprty CZ -  Ohre jõgi
  Gymnazium Trinec CZ - Ohre jõgi
 • Kaart Ohre jõe kohta http://www.poh.cz
 • Hoiatus! Mõned koolid ei ole kirjutanud, milliste jõgede vett nad mõõdavad.
Juhend samm sammult:

http://www.globe.gov
 1. "Data Access"
 2. Vali "Surface Water" - "Temperature"
 3. "Select a Country"
 4. "Advanced School Search"
 5. "Display Map of Selected Region"
 6. Nüüd saad kaardi, kus on mõõtmiste arvud peal.
 7. Vali "Map size" - "Medium" or "Large" et oleks lihtsam orienteeruda.
 8. Vali "Hydrologic Data" - "Water Temperature"
 9. "Redraw Map"
 10. Vali kaardilt 2 kooli, kus on kõige rohkem mõõtmisandmeid selle jõe kohta, mida tahad uurida. 
 11. Kliki kaardil, et saada teada mõõtmiskohta. (Real "Click on map to:" peab aktiivne olema "choose site")
 12. "Redraw Map"
 13. Kui nüüd klikid sind huvitavat kooli kujutaval kolmnurgal, saad informatsiooni selle kooli kohta.
 14. Kui klikid kirjal "Site ID", leiad infot hüdroloogiamõõtmiste tegemise koha kohta. Klikkides "Water Body Name", veendud, et et mõõtmised on tõesti tehtud Sind huvitavas jões. Kui Sa seda infot ei leia, saada kooli e-mail ja küsi järele. 
  • Joonesta kahe kooli kõigist veetemperatuuriandmetest graafik protokolli lehele. Võid kasutada ka GLOBE graafikuid.
  • Leia nende koolide veetemperatuuride tabel.
  • Uuri neid tabeleid ja täida protokollis olev tabel.

  Leia iga kuu kohta üks päev, mil mõõtmisi on tehtud mõlemas koolis ja täida protokollis vastav tabel. 

Analüüs:

Vaata nüüd uuesti tööülesannet ja oma hüpoteese ning vasta küsimustele:

Kas veetemperatuur allavoolu liikudes tavaliselt suureneb või väheneb?
Miks osa andmetest ei kinnita hüpoteesi, kuigi sa leidsid, et hüpotees on õige?                                 Kirjuta paar oletust teguritest, mis võiksid seda mõjutada:

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

Kokkuvõte:

Tulemused:

1. osa:
Graafikud jõevee temperatuuri kohta mingil päeval  erinevates kohtades piki jõge allvoolu.

Vasta, kuidas vee temperatuur muutub eemaldudes jõe lähtest.

2.osa:
Kahe GLOBE kooli mõõtmisandmete võrdlus, ühe ja sama jõe kohta (tabelid, graafikud).

Lisaülesanne:

Pikaajaline projekt:
Tee hüdroloogiamõõtmisi (vee temperatuur, juhtivus, pH, ...) mõne jõe või oja kohta. Kui võimalik alusta jõe lättest ja lõpeta jõe suudmes tehes mõõtmisi iga mõne kilomeetri järel võimalikult lühikese aja jooksul. Jälgi samuti taimi ja loomi. Joonesta kaardid ja graafikud. Avalda oma uurimistöö kooli või maakonna ajalehes.

Kui tunned jõge, siis saad teda ka kaitsta!