PLANEET MAA
  
GLOBE koolide paiknemine maakeral 
Geograafilised koordinaadid


See siin on Maakera kujutis. Värvilised täpikesed tema pinnal kujutavad neid koole, millede õpilased võtavad osa
rahvusvahelisest keskkonnauurimise programmist GLOBE.

Kas GLOBE koolid paiknevad meie planeedi pinnal juhuslikult
või kindla korra järgi? Seda saad teada, kui lõpetad käesoleva
poolelijäänud teadusliku uurimistöö.

Teaduslikud avastused sünnivad tänu püsivusele ja
tähelepanelikkusele. Jõudu tööle!

Me kõik elame maakeral. Inimese jaoks on Maakera suur. Kuidas sõbrale teatada, millises Maakera punktis asub Teie kool? GLOBE koolid
uurivad meie planeedi ilma. Ilmastik sõltub aga sellest, kas mõõtmiskoht on
ekvaatori lähedal (peaks olema soojem kliima) või sellest kaugel (peaks olema külmem
kliima)

Asukoha leidmiseks maakera pinnal on kasutusele võetud  geograafilised koordinaadid . Nende koordinaatide leidmiseks kasutatakse  paralleele ja  meridiaane.

Kaardil või gloobusel aitab geograafilisi koordinaate leida kaardivõrk.

Teaduslikke andmeid saab esitada tulpdiagrammi kujul. Selliselt toodud andmed on palju
arusaadavamad kui pika jutuga seletatud asjad.

Kui oled sellel lehel olevate mõistetega tuttav, asu õpilasele mõeldud töö kallale.