VESI
  
Kalad ja pH

Meenuta vana ja uuri uut!


Sukeldu kalana suurde andmete merre!


Mis peitub tähtedes pH?


Kuidas on pH seotud kala eluga?


Uuri välja, kas Soome või Poola minnes võtta õng kaasa...

pH on vee happelisust iseloomustav suurus, mida väljendatakse arvudega 0-14. Mida väiksem arv, seda happelisem lahus. Puhta vee pH on 7, puhtal vihmaveel 5,5-6, sidrunimahla pH=3.

Leia ise, milline on vee pH väärtus Euroopa jõgedes-järvedes?

Veekogu pH väärtus on oluline elustiku jaoks. Kõik olendid on kohastunud eluks mingites kindlates tingimustes. Tingimuste muutumine põhjustab elustiku muutuse. Kalade jaoks on tähtis vee hapnikusisaldus ja temperatuur, samuti vee pH ehk happelisus.

Kõige vähenõudlikumad kalad Euroopa vetes on haug ja ahven. Aga kui veekogu pH langeb alla 5,5, muutuvad elutingimused kalade jaoks ebasobivaks ja isegi need kaks liiki satuvad hävimisohtu. Kui pH langeb alla 4, hukkuvad kõik elusolendid.

Kas haug ja ahven saavad elada Eesti ja teiste Euroopa maade vetes?