PLANEET MAA
  
Õpime tundma mandreid ja maailmajagusid

Kas Euroopa on manner või maailmajagu?

Miks Ameerika ei ole manner?

Kas Sa oskad kokku panna kõikide mandrite puzzlesid?Kogu maakera pindala on 510 miljonit km2. Maakera pinnal on rohkem veega kaetud alasid kui maismaad. Maismaa mandrite ja saarte pindala moodustab 149 miljonit km2, s.o. 29 % kogu maakera pindalast.


Ookeane eraldavad üksteisest mandrid. Eesti asub Euraasia mandril. Euraasiast üle Atlandi ookeani reisides jõuame Põhja-Ameerikasse või Lõuna-Ameerikasse. Euraasiast lõuna pool asub Aafrika. Kui aga ületada India ookean, viib tee Austraaliasse. Kõige lõunapoolsem manner on Antarktis. Mandrid või nende osad koos lähedal asuvate saartega on maailmajaod. Euraasia koosneb kahest maailmajaost - Euroopast ja Aasiast. Põhja-ja Lõuna-Ameerika moodustavad ühe maailmajao - Ameerika. Kõige lõunapoolsemat maailmajagu nimetatakse Antarktikaks, Austraaliaga koos vaadeldakse ka Okeaaniat (selle moodustavad Vaikse ookeani kesk-ja edelaosa saarestikud). Mandri ja maailmajao nimed ühtivad Aafrika puhul.