GLOBE on ülemaailmne koolidele tuginev haridus- ja teadusprogramm, millega on ühinenud üle 10000 kooli 103 riigist. Eesti liitus GLOBE'iga 1996. aastal, programmis on osalenud 37 üldhariduskooli, igal aastal on haaratud 700 - 900 õpilast.

Õpilastele pakub GLOBE võimalust õppida, tehes teaduslikult korrektseid mõõtmisi ja vaatlusi looduses, saates mõõtmisandmeid Interneti kaudu ülemaailmsesse andmebaasi, kasutades GLOBE kodulehe interaktiivseid graafikuid ja kaarte andmete analüüsimiseks ning tehes koostööd teiste GLOBE koolidega ning teadlastega kogu maailmast.

Õpetajatele pakub GLOBE koolitust, õppematerjale (Õpetaja käsiraamat, eestikeelne õpetaja käsiraamat, näitlikud videod), toetavaid nõuandeid teadlastelt ning rahvusvahelisi kontakte teiste õpetajate, õpilaste ning teadlastega.

2003. a. 14. oktoobril jõudis GLOBE programm olulise teetähiseni: mõõtmisandmete arv andmebaasis ületas 10 miljonit! Need eelneva 8 aasta jooksul kogu maailma õpilaste kogutud andmed teevad GLOBE andmebaasist olulise ressursi planeet Maa looduskeskkonna kohta. GLOBE andmed on kasulikud globaalseid muutusi uurivatele teadlastele, kuid on ka suurepäraseks allikaks õppimisel ja õpilasuurimuste koostamisel. GLOBE kodulehe interaktiivsed vahendid graafikute ja kaartide koostamiseks on õpetajatele ning õpilastele abiks uurimistöös ja koolitundides.

GLOBE aitab lastel parandada õpitulemusi loodusainetes, matemaatikas ning arvutite ja infotehnoloogia kasutamises. GLOBE suurendab õpilaste keskkonna-alast teadlikkust ja annab sellele teadusliku aluse. Programm aitab õpilastel mõista teadusliku uurimistöö sisu ning kasvatab järeltulijaid teaduses, akadeemilises sfääris või valitsuses töötavatele uurijatele, ekspertidele ja visionääridele.

GLOBE programmi tegevust juhivad USA atmosfääriuuringutega tegelevate ülikoolide ühendus UCAR (University Corporation for Atmospheric Research) ja Colorado Ülikool (CSU). GLOBE juhtorganisatsiooniks on NASA ja USA Teadusfond (NSF), kes kindlustavad programmi pikaajalise finantseerimise ja kelle jaoks GLOBE on tähtis osa nende haridusmissioonist.