Aastatel 2001-2003 Euroopa Liidu Socrates-Minerva programmi toetusel toiminud Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituudi poolt koordineeritud projekt, mille tulemusena valmisid siin esitatavad õppematerjalid.

e-LSEE eesmärgiks oli kuue Euroopa riigi - Eesti, Hollandi, Inglismaa, Norra, Poola ja Tšehhi - tegevõpetajate ja GLOBE programmi koordinaatorite koostöö Internetipõhise aineõppe edendamiseks tavakoolis. Soovisime pöörata tähelepanu Interneti tohutule hariduslikule potentsiaalile ja näidata, kuidas seda kasutada kooli aineõppe elavdamiseks.

Tutvustasime Internetis õppimisega seonduvaid probleeme 2003.a. oktoobris toimunud rahvusvahelisel konverentsil Tartus.

Lõime rea õppematerjale, mida võib vaadelda kui õppija/õpetaja kasutajaliidest, mis aitab rakendada Internetis leiduvat informatsiooni õppekava teemade õppimiseks või kinnistamiseks.

Meie õppematerjalid toimivad html keskkonnas ja suunavad õppija GLOBE programmi kodulehele, et seal pakutavate andmete, kaartide ja graafikute abil otsida lahendusi püstitatud probleemidele. Andmed Maa looduse kohta, millel baseerivad GLOBE kodulehe teenused, on kogutud GLOBE koolide õpilaste poolt üle maailma, sealhulgas ka 37-s Eesti GLOBE koolis.

Kõik õppematerjalid on kättesaadavad inglise keeles, enamik materjale on tõlgitud ka viie ülejäänud osavõtjamaa keeltesse. Nad sobivad loodusõpetuse, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika ja informaatika tundideks või kodutööks.

Projektis osalenud õpetajad kasutavad GLOBE andmeid ja e-LSEE õppematerjale oma tundides. Julgustame Teidki neid kasutama ja meie eeskujul oma e-õppe materjale looma!

e-LSEE projektist osavõtjad Eestist:
Ülle Kikas (rahvusvahelise projekti koordinaator, TÜ)
Hilje Nurmsalu (Viljandi Carl Robert Jakobsoni Gümnaasium), Meelis Reinart (Saarepeedi Põhikool), Aiki Jõgeva (Kääpa Põhikool), Anne Laius ja Maiu Kaljuorg (Tartu Miina Härma Gümnaasium), Mare Tina ja Arvet Silk (Rõngu Keskkool), Indrek Peil (Saaremaa Ühisgümnaasium), Malle Mattisen (Väike-Maarja Õppekesku), Imbi Henno (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus), Ly Valdmaa (Suure-Jaani Gümnaasium), Signe Sulbi (Lagedi Põhikool), Taavet Kikas (TÜ), Tauri Tuvikene (Hugo Treffneri Gümnaasium), Karin Tuvikene, Toomas Plank ja Aili Linnas (TÜ).

Vaata ka autorid