VESI
  
Kuidas vee kvaliteet sõltub vee omadustest?

Loe eelnevalt läbi kogu tekst, sest siis on Sul kergem ülesandeid lahendada. Ülesanded on kahe erineva raskusastmega, millest esimene on kergem. Kui Sa oled lihtsamatele küsimustele vastused leidnud, võid siirduda edasijõudnutele mõeldud ülesannete juurde.

 

Menüüst leiad Sa lisainformatsiooni, mis on vajalik ülesannete lahendamiseks. Sealt leiad ka viktoriini, mida saad pärast töö täitmist lahendada.


Õnn kaasa!

Ülesanne 1: Põlluharimise mõju vee kvaliteedile


Vale, proovi uuesti!' );">