KLIIMA & LOODUSVÖÖNDID
  
Miks kujuneb erinev kliima?

Maale kõige lähemal asuvas atmosfäärikihis - troposfääris - toimuvad protsessid, mis kujundavad ilma ja kliimat. Ilma all mõistame atmosfääri seisundit teatud kindlal ajal. Kui me räägime ilmastikutingimustest, siis räägime teatud elementidest, mis moodustavad ilma. Aastase ilmaelementide vaatluste põhjal saame kirjeldada antud piirkonna kliimat. Kliimat saame kirjeldada kui aastate jooksul korduvat ilmastikutingimuste aastast käiku.

Maapinnale langeva päikeseenergia hulga muutused aasta jooksul.

Maakera pinnatemperatuuri aastane käik.

Maapinnale langevate sademete hulga aastane käik.

Tingimused, mis mõjutavad kliimat:

 1. Geograafiline laius määrab maapinnale langeva päikesekiirguse.
 2. Kaugus ookeanidest ja meredest
 3. Maismaa ja ookeanide suurus ja jaotus
 4. Ookeanihoovused
 5. Kõrgus merepinnast
 6. Maapinna reljeef
 7. Aluspinna tüüp

Selle teksti ja andmete põhjal GLOBE leheküljelt saame tõestada ülaltoodud argumente ja mõista erinevate kliimatingimuste kujunemist.

Tööks vajalikud materjalid

 • Internet
 • Maailma kaart
 • Maakera kliima kaart
 • GLOBE andmed