AASTAAJAD
  
Aastaajad biotsönoosis - koostame fenoloogilist kaarti

Parasvöötmes on aastaaegade vaheldumine tavaline loodusnähtus. Me tunneme seda omal nahal ja peame vastavalt riietuma. Ka biotsönoosides toimub aastaaegade vaheldumine. Seemned idanevad, pungad puhkevad, taimed lehtivad, õitsevad, viljuvad, langetavad lehed, talvituvad jne. Neid olekuid nimetatakse fenofaasideks.


Aastaajad
Tegelikult ei ole Maal ühtki elukooslust, mida aastaaegade vaheldumine ei mõjutaks. Aastaajad vahelduvad isegi troopilistes vihmametsades, mis kasvavad väga vähe muutuvates kliimatingimustes. Aastaaegade vaheldumine ei teki ainult temperatuuride kõikumisest. Selle põhjuseks võib olla mitmeid tegureid, nagu öö ja päeva pikkuse st. valgustingimuste muutumine, sademete hulk ja jaotumine aastas, mulla niiskustingimuste muutused, jne. Aastaajad mõjutavad ka loomi ja üldse kõiki organisme, muutes nende ööpäevarütmi, füsioloogiat või isegi käitumist ja geograafilist paiknemist (ränded).

Teadust, mis käsitleb muutusi looduses aastaaegade toimel, nimetatakse fenoloogiaks. Selle teaduse üks eesmärke on koostada liikide niinimetatud fenoloogilisi kalendreid, mis põhinevad astronoomilisel kalendril. Sellistel kalendritel on suur tähtsus paljudel tegevusaladel, näiteks põllumajanduses, aianduses ja metsanduses. Fenoloogiat on abiks vaja, kui tahame hinnata tööstuse kahjulikku mõju loodusele (uurides saastumisest tekkinud muutusi taimede fenoloogilises arengus). Fenoloogilisi uuringuid kasutatakse allergiateadete koostamiseks, kus läheb vaja teadmisi allergiat tekitavate taimede õitsemise kohta.

Püüa leida (kirjandusest või muudest allikatest) kalender, mis põhineb fenoloogilistel nähtustel. Võib-olla saad Sa ise koostada lihtsa fenoloogilise kalendri, mis põhineb Sinu enda loodusvaatlustel oma aias või kohalikus pargis?

Mis võiks mõjutada pungade puhkemist ja puude lehteminekut?

Puude ja põõsaste pungade puhkemine ning lehteminek on hästi jälgitav nähtus looduses. Erinevatel liikidel ilmuvad lehed eri aegadel. Isegi ühe liigi piirides võib lehtede areng toimuda erinevatel aegadel, see sõltub geograafilisest asukohast (siin eeldame, et see on antud taime leviala) ja kasvukoha tingimustest.

Mõtle järele, kuidas toimub meie kliimas puude ja põõsaste lehteminek? Millistes kasvukohtades ilmuvad lehed puudele varem, millistes hiljem? Millised tegurid määravad neid erinevusi? Aruta seda oma kaasõpilastega.


Tärkamine
Taimed vajavad kasvamiseks ja arenemiseks sobivat õhutemperatuuri. Meie kliimavöötmes peab enamuse liikide jaoks kasvamiseks sobiv temperatuur olema (täpsemalt öeldes päeva keskmine temperatuur) üle 5C.

Fenoloogilised kaardid

Taimede arengu järgi saame määratleda niinimetatud "fenoloogilised aastaajad". Kesk-Euroopa jaoks loetlevad mitmed autorid 8 või 9 aastaaega:

1. Eelkevad
2. Varakevad
3. Kevad
4. Varasuvi
5. Suvi
6. Varasügis
7. Sügis
8. Talv

1. Eelkevad
2. Varakevad
3. Kevad
4. Varasuvi
5. Kesksuvi
6. Hilissuvi
7. Varasügis
8. Sügis
9. Hilissügis


Sireli (Syringa vulgaris)
õitsemise ajad Euroopas
Millistes arengufaasides(fenofaasides) taimed võiksid domineerida neis fenoloogilistes aastaaegades.

Sama liiki taimede järjestikuste arengufaaside ilmumise aeg on seoses nende taimede kasvukohaga. Sellepärast satuvad eri paikades fenoloogilised aastaajad erinevatele astronoomilistele aastaaegadele, sõltuvalt geograafilisest asukohast või kliimatingimustest (kliimavööndist). Ühendades kõik punktid kaardil, kus vastavad fenoloogilised aastaajad saabuvad samal ajal saame jooned, mida nimetatakse isofeenideks. Selliselt kaardilt saame pildi, kuidas looduse arengufaasid muutuvad sellel alal. Juuresoleval kaardil näed sireli õitsemisaja algust Euroopas. Meie töö eesmärgiks on ühe puuliigi (näiteks arukase Betula pendula) fenoloogilise kaardi koostamine pungade puhkemise järgi Euroopas. Selleks kasutame GLOBE andmeid

Mis Sa arvad?

 1. Kuidas toimuvad fenoloogilised muutused mägedes?
 2. Mida Sa tead kasvuperioodi muutumisest mägedes?


Tööks vajalikud materjalid
 • Juurdepääs Internetti
 • Lisamaterjalid (raamatud, jne.)
 • Markerid
 • Geograafiline atlas

Töö käik

I osa

 1. Sisenege GLOBE leheküljele
 2. Vali link "Enter the GLOBE Site", siis vali vasakult menüüst "Data Access" link (saad nimekirja, milliseid andmeid on olemas);
 3. Vali "Phenology - Budburst";
 4. Täida ära tühjad väljad "Start date" ja "End date", otse nimekirja all; sealt saad ära märkida ajavahemiku, mille kohta andmeid soovid (näiteks mingi aasta 1.märtsist 1. juunini);
 5. Klõpsa nupul "More Options" ja märgi ära valik "Display only rows that contain ALL of the requested information";
 6. Klõpsa nupul "get the data now" lehekülje all ja saad tabeli andmetega;
 7. Tabeli all on koolide nimekiri, kus on selliseid mõõtmisi tehtud. Valige nende hulgast välja Euroopa koolid.

  Kui Sa ei tea riikide lühendeid, vaata maanteede atlast, küsi õpetajalt või kaasõpilastelt.

 8. Tabelist vali välja andmed (valikud on tabeli all), mida vajad kirjeldamiseks: geograafilised koordinaadid, riik, pungade puhkemise keskmine aeg, perekond, liik. Klõpsa "get the data now";
 9. Tabelis vali tulpades Gen4 ja Spec (BETU PEND) (need andmed ongi arukase kohta) ning kirjuta sealt töölehe tabelisse geograafilised koordinaadid ja keskmine pungade puhkemise aeg ning riik, kus mõõtmine on tehtud;
 10. Kanna arukase pungade puhkemise ajad valmistrükitud kaardile ja ühenda omavahel joontega punktid, mis langevad iga kuu 10-päevasesse perioodi (kuupäevad 1 - 10, 11 - 20, 21 - 30);
 11. Nii peaksid saama arukase pungade puhkemise fenoloogilise kaardi.

II osa

 1. Loe veel materjali arukase kohta, kirjelda töölehel tema bioloogiat, levikut, kasvukohanõudlust, kui vanaks võib elada ja millised loomaliigid on selle liigiga seotud.
 2. Millise fenoloogilise aastaajaga langeb kokku arukase pungade puhkemine;
 3. Kogutud materjali võid esitada presentatsioonina.

  Eestikeelseid fenoloogilisi vaatlusi loe www.ilm.ee "Looduskalendri" lingi alt ja "Tere, kevad" projektist http://tere.kevad.edu.ee/2003/

  Loe veel Eesti taimedest http://sunsite.ee/taimed/.

  Masing, V., Rebane, H. Kase aasta. Tallinn, Avita, 1996

Kirjandus

 1. Internet (valitud):
  - http://wiem.onet.pl
  - UK Phenology Network
  - Life Cycles Phenology record Keeping Information and Software