KLIIMA & LOODUSVÖÖNDID
  
Võrdleme ilma erinevates kohtades - edasijõudnutele

Kliima on mingile paigale iseloomulike ilmade vaheldumine pika aja jooksul (aastakümnete ja isegi aastasadade jooksul).

Võrdleme ilma

Õpilased jäädvustavad septembrikuu ilma andmeid kasutades Costa Rica ja Norra koolide päevaseid maksimumtemperatuure. Nad peavad aru saama ilma ja kliima erinevustest.